Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 10. istung toimub kolmapäeval, 26. mail 2010 kell 8.15 Kuusalu vallamaja saalis Kiiul


PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu Kunstide Kooli põhimäärus
2. Kuusalu Vallavolikogu 20.12.2006 määruse nr 44 „Kuusalu Lasteaed Jussike põhimääruse kinnitamine“ muutmine
3. Kuusalu valla ehitusmäärus
4. Vee-ettevõtja kinnitamine ja tegevuspiirkonna kehtestamine Juminda külas
5. Vee-ettevõtja kinnitamine ja tegevuspiirkonna kehtestamine Viinistu külas
6. Korrakaitsekomisjoni põhimääruse kinnitamine
7. Info

Andres Paomees
Volikogu esimees

Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 20.05.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee