Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Pressiteade

XIII Täiskasvanud õppija nädala (8. -15. Oktoober 2010) motoks on „Õppimine seob põlvkondi”.

TÕN-I eesmärgiks on väärtustada elukestvat õppimist ning tunnustada tublisid tegijaid selles vallas.

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse aasta tegijaid neljas kategoorias ja seda nii maakondlikul kui ka vabariiklikul tasandil:

- aasta õppija
- aasta koolitaja
- aasta koolitussõbralikum organisatsioon
- aasta koolitussõbralikum omavalitsus

Lisaks neile kategooriatele tunnustatakse Harjumaal veel järgmisi tublisid tegijaid:
- Harjumaa aasta seenior koolitaja (alates 65 eluaastast)
- Harjumaa aasta seenior õppija (alates 65 eluaastast)
- Harjumaa vabatahtlik õpetaja

Kandidaadid esitatakse hiljemalt 15. juuniks 2010 elektroonilisel taotlusvormil ETKA Andras kodulehel

http://www.andras.ee/client/default.asp?wa_id=953&wa_id_key=
või kirjalikult vabas vormis piirkonna koordinaatorile:
Heli Gescheimer
E-mail: heli.gescheimer@rae.ee
Tel: 6056753 / 5100640

Robert Sadovski
Noorsootöö nõunik
Harju Maavalitsus
6 118 755
robert.sadovski@mv.harju.ee

Autor: Robert Sadovski
Kuupäev: 08.06.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee