Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 03.06.2010

3. juuni vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 11.45, oli päevakorras 46 punkti.

Vastu võeti Sõitme küla Laugu kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimused määrati Valkla küla Soo kinnistule ja Tsitre küla Kuusiku-Hindreku kinnistule üksikelamu ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks.

Ehitusload väljastati Ilmastalu küla Männituka kinnistule üksikelamu ehitamiseks ja Kuusalu aleviku Ed. Ahrensi tn 14 korterelamu rekonstrueerimiseks.

Kasutusload väljastati Põhja küla Uuekadaka kinnistu puhkemajale ja Juminda küla Paju kinnistule ehitatud üksikelamule.

Kolm korraldust väljastati kinnistu jagamiseks.

Üks korraldus anti vältimatu abi toetuse määramiseks, üks hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse määramiseks ning kaks korraldust lapsehoiutoetuse määramiseks.

Luba anti Kahala Järve Külade Seltsile jaanipäeva korraldamiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski>registripidaja
Kuupäev: 09.06.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee