Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 11. istung toimub kolmapäeval, 16. juunil 2010 kell 8.15 Kuusalu vallamaja saalis

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu Vallavolikogu 20.12.2006 määruse nr 44 „Kuusalu Lasteaed Jussike põhimääruse kinnitamine“ muutmine
2. Juminda küla Keskküla kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
3. Turbuneeme küla Vana-Neeme kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine
4. Kuusalu valla ehitusmäärus – II lugemine
5. Kuusalu valla 2010. aasta I lisaeelarve kinnitamine - I lugemine
6. Vee-ettevõtja kinnitamine ja tegevuspiirkonna kehtestamine Joaveski külas
7. Kuusalu vallale kuuluva Kodasoo külas asuva Küla maatüki tasuta kasutusse andmine MTÜ-le Kodasoo Küla Selts
8. Kõnnu külamaja tasuta kasutusse andmine
9. Hara küla Sandra kinnistule elamu ja kahe abihoone teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine
10. Info


Andres Paomees
Volikogu esimees


Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 11.06.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee