Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kuusalu Vallavolikogu istungilt 16.06.2010

Muudeti Kuusalu Lasteaed Jussike põhimäärust.

Kehtestati detailplaneeringud:
Juminda küla Keskküla kinnistul;
Turbuneeme küla Vana-Neeme kinnistul ja selle lähialal.

Kehtestati Kuusalu valla ehitusmäärus.

Toimus Kuusalu valla 2010. aasta I lisaeelarve I lugemine.

Kinnitati MTÜ Joaveski Külaselts vee-ettevõtjaks Joaveski küla ühisveevärgi piirkonnas.

Anti Kuusalu Vallavalitsusele luba Kuusalu vallale kuuluva Kodasoo külas asuva Küla maatüki tasuta kasutusse andmiseks MTÜ-leKodasoo Küla Selts.

Anti Kõnnu Külamaja kinnistu MTÜ-le Kõnnu Külaselts tasuta kasutusse tähtajaga 25 aastat.

Määrati Hara küla Sandra kinnistule elamu ja kahe abihoone teenindamiseks vajalik katastriüksuse sihtotstarve.

Kuulati :
Volikogu esimees teavitas järgmise volikogu istungi toimumise aja s.o 30.06.2010.
Revisjonikomisjoni esimees Raul Valgiste informeeris volikogu majandusaasta aruandele arvamuse andmisest.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 17.06.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee