Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 11.06.2010

11. juuni vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 11.00 ja lõppes 13.00, oli päevakorras 25 punkti.

Vastu võeti Turbuneeme küla Kaupluse kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimused määrati Kõnnu küla Hütimetsa kinnistule kahe abihoone ühendamise ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Pedaspea küla Kasela kinnistule suvila ehitamiseks ja Loksa küla Siimoru kinnistu sauna laiendamiseks.

Kasutusluba väljastati Saunja küla Noorendiku kinnisuni ehitatud juurdesõiduteele.

Luba anti Eesti sõjalis-sportlikule seltsile "ERNA" 17. rahvusvahelise sõjalis-sportliku võistluse korraldamiseks 04-07.08.2010 ja Kolga-Aabla külale jaanitule korraldamiseks.

OÜ Kuusalu Soojuse juhatuse esimehe leidmiseks korraldatakse konkurss.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski>registripidaja
Kuupäev: 17.06.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee