Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Ehitise kavandamine – ideest valmis teostuseni

Kutsume Harjumaa mittetulundusühendusi kandideerima 2-päevasele koolitusele „Ehitise kavandamine – ideest valmis teostuseni“ Tallinnas 15. ja 22. septembril 2010.a. Koolitus on suunatud nendele MTÜdele, kes puutuvad kokku ehitus(investeeringu) projektide kavandamise ja elluviimisega (nt spordi-mänguväljakute rajamine, külakeskuse rekonstrueerimine jms). Koolituse eesmärgiks on tõsta MTÜde ehitusalast kompetentsi, mis on otseselt seotud ehitusseadusest tulenevate nõuetega ning toetuse raames (nt PRIA, Leader, kohalik omaalgatus) elluviidavate investeeringu projektidega.

Koolitajaks on ehitusseaduse ekspert Tuulikki Laesson
Koolitusel käsitletavad teemad:

Ehitusseaduse põhimõisted
Ehitise kavandamine (planeeringud, ehitusprojekt)
Energiatõhususe nõuetest tulenevad erisused hoonete projekteerimisel ja ehitamisel
Projekteerijatele ja ehitajatele esitatavad nõuded
Ehitise omaniku kohustused
Muinsuskaitseseadusest tulenevad erisused
Ehituslubade taotlemine ja väljastamine
Kooskõlastused, ehitusprojektide muudatused, väärteomenetluse ja haldusmenetluse seosed;
Omanikujärelevalve
Kasutuslubade taotlemine ja väljastamine
Riiklik järelevalve
Ehitustava ja ehituslepingud.
Koolitusele on ainult 20 kohta ning nende täitmiseks toimub konkurss osalussoovi ankeetide alusel kuni 31. augustini. Osalussoovi ankeedi leiab kirja lisast või http://www.heak.ee/index.php?id=139. Mida sisukamalt koolitusvajadust põhjendada, seda tõenäolisemalt koolitusel osaleda saate. Koolitusele pääsemisest teavitame 7. septembriks. Koolitusel osalemise tasu on 250 EEK (tavahind ca 4400.- ). Osalemise tasu sisaldab osalejate toitlustuskulu. Koolitust toetab ESF ja EAS.

Lisainfo: tel 6566 522 või demis@heak.ee

Demis Voss
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus MTÜ/KOV konsultant +372 53 314 025

Autor: Demis Voss
Kuupäev: 24.08.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee