Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Keskkonnaamet kutsub kokku Lahemaa rahvuspargi koostöökogu

Keskkonnaamet kutsub neljapäeval, 9. septembril käesoleval aastal kell 16.00 Lahemaa rahvuspargi keskusesse Palmses kokku Lahemaa rahvuspargi koostöökogu asutamise koosoleku. Koostöökogu eesmärgiks on Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduse arendamine koostöös kohaliku kogukonna ja seotud osapooltega.
Hetkel on käimas Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava koostamine aastateks 2011-2013, mis on oluline alusdokument siinse loodus- ja kultuuriväärtuste kaitseks; külastuskorralduse ja loodushariduse planeerimiseks. Samuti on koostöökogu vajalik Keskkonnaameti ja kohaliku kogukonna vaheliseks pidevaks koostööks erinevates kaitsekorraldust puudutavates valdkondades.
Keskkonnaamet ootab aktiivset osavõttu kõigilt, kes panustavad siinsete väärtuste uurimisse, säilitamisse ja tutvustamisse, samuti neid, kelle huvid ja ametikohused on Lahemaaga seotud. Kutsutud on Lahemaa külavanemad ja teised siinsete kogukondade esindajad, inimesed mittetulundusühingutest, muuseumide, kalanduse, metsanduse, maaelu, põllumajanduse, turismi jne ühendustest, seotud ametkondade esindajad, looduskeskuste esindajad, Lahemaa looduskaitsjad, teised seotud huvigrupid ja Lahemaa aktiivsed elanikud.
Koosoleku esialgne päevakord: 1) kaitseala, kohaliku kogukonna ja seotud institutsioonide koostöövõimalused ja vajadused kaitsealal; 2) senise koostöö hetkeseis; 3) koostöökogu esimene ülesanne - ettepanekud kaitsekorralduskava tegevustele ja võimalike koostööpunktide kaardistamine; 4) koostöökogu moodustamine, selle liikmete määratlemine (sh valdkondlike sektsioonide moodustamise põhimõtted) ja esimese koostöökogu koosoleku toimumise kuupäev.
Hoidkem koos Lahemaad, siinse elurikkuse säilimine on meie ühine hool!

Lisainfo ja kontakt: Maret Vildak, 5544646, maret.vildak@keskkonnaamet.ee

Autor: Maret Vildak
Kuupäev: 24.08.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee