Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 14. istung toimub kolmapäeval, 06. oktoobril 2010 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevik Mõisa tee 17

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Eesti Maarahva Kongressi delegaatide nimetamine
2. Isikliku kasutusõiguse seadmine
3. Vallavara Pumbamaja tasuta kasutusse andmine
4. Kasutusrendilepingu pikendamine ja uue lepingu sõlmimine
5. Riigihanke avatud hankemenetluse korraldamine Kuusalu valla avalike teede talihooldustööde teostamiseks
6. Koolibussiliini teenindamiseks vajaliku lepingu sõlmimiseks loa andmine (OÜ Tektoon-A)
7. Koolibussiliini teenindamiseks vajaliku lepingu sõlmimiseks loa andmine (OÜ Tranko Transport)
8. Koolibussiliini teenindamiseks vajaliku lepingu sõlmimiseks loa andmine (OÜ Tektoon-A, Arla Sõidud, FIE Ain Ojala)
9. Harjumaa Ühistranspordikeskuse ja Kuusalu Vallavalitsuse vahel sõlmitud õpilasveo korraldamise lepingu nr 1-14/192 lisa 3-2 sõlmimiseks loa andmine
10. Kuusalu valla 2010. aasta I lisaeelarve II lugemine ja kinnitamine
11. Kolga Lasteaia arengukava kinnitamine
12. Õppe-, õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamine ja maksmise kord Kuusalu Kunstide Koolis
13. Saunja küla Metsa kinnistu detailplaneeringu algatamine ning lähteülesande kinnitamine ja detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
14. OÜ Sõnumitooja osakute võõrandamine
15. Komisjoni esimehe aruanne komisjoni tööst (Sotsiaalkomisjon)
16. Info

Andres Paomees
Volikogu esimees


Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 30.09.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee