Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 06.10.2010

Seati isiklik kasutusõigus Tapurla külas OÜ-le Jaotusvõrk.

Anti Pumbamaja kinnistu tasuta kasutusse Kolgaküla veeseltsingule.

Pikendati kasutusrendilepinguid.

Lubati Kuusalu Vallavalitsusel korraldada avatud hankemenetlusega riigihange Kuusalu valla avalike teede talihooldustööde teostamiseks.

Anti luba koolibussiliinide teenindamiseks vajalike lepingute sõlmimiseks.

Anti luba sõlmida Harjumaa Ühistranspordikeskuse ja Kuusalu Vallavalitsuse vahel õpilasveo korraldamise leping.

Kinnitati Kuusalu valla 2010. aasta I lisaeelarve.

Kinnitati Kolga Lasteaia arengukava.

Kehtestati õppe-, õppevahendite ja renditasu suuruse ja maksmise kord Kuusalu Kunstide Koolis.

Algatati Saunja küla Metsa kinnistu detailplaneering ning kinnitati lähteülesanne ja algatati detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamine.

Võõrandati OÜ Sõnumitooja osakuid.

Kuulati sotsiaalkomisjoni esimehe aruannet komisjoni tööst.

Kuulati volikogu esimehe infot koolituse kohta.

Vallavanem informeeris valla aastapäeva tähistamisest ja lasteaeda logopeeedi saamisest.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 07.10.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee