Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 15. istung toimub kolmapäeval, 27. oktoobril 2010 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevik Mõisa tee 17

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu Vallavolikogu 15.03.2006 määruse nr 16 „Sotsiaaltoetuste andmise kord Kuusalu vallas“ muutmine
2. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord
3. Esindaja määramine SA Kuusalu Almakeskus nõukogusse
4. Kuusalu Vallavolikogu 18.03.2004 määruse nr 7 „OÜ Kuusalu Soojus põhikirja muutmine“ muutmine
5. Osalus OÜ-s Kuusalu Soojus
6. Kuusalu Vallavolikogu 16.12.2009 otsuse nr 91 „Volikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine
7. Kuusalu Vallavolikogu 27.01.2010 otsuse nr 1 „Volikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine
8. Kuusalu Vallavolikogu 27.06.2008 otsuse nr 53 „Vihasoo Lasteaia-Algkooli arengukava kinnitamine“ täiendamine
9. Kuusalu valla reservfondi käsutamise kord
10. OÜ Sõnumitooja osakute võõrandamine
11. Kuusalu valla põhimäärus – I lugemine
12. Kuusalu alevikus Surnuaia kinnistu läheduses asuva ehitise peremehetuks tunnistamine
13. Uue 9-kohalise sõiduauto rentimine
14. Kuusalu valla arengukava koostamise algatamine
15. Vastus arupärimistele
16. Info


Andres Paomees
Volikogu esimees


Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 22.10.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee