Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 27.10.2010

Toimus Kuusalu Vallavolikogu 15.03.2006 määruse nr 16 „Sotsiaaltoetuste andmise kord Kuusalu vallas“ muutmine I lugemine.

Toimus sotsiaaltransporditeenuse osutamise korra I lugemine.

Määrati SA Kuusalu Almakeskus nõukogusse volikogu esindaja Ülo Kraus.

Muudeti OÜ Kuusalu Soojus põhikirja.

Suurendati osalust OÜ-s Kuusalu Soojus.

Kinnitati volikogu korrakaitsekomisjoni liikmeks Kaisa Kajo ja volikogu sotsiaalkomisjoni liikmeks Ülo Kraus.

Täiendati Vihasoo Lasteaia-Algkooli arengukava.

Kehtestati Kuusalu valla reservfondi käsutamise kord.

Võeti vastu otsus OÜ Sõnumitooja osakute võõrandamise kohta.

Toimus Kuusalu valla põhimääruse muutmise – I lugemine.

Tunnistati peremehetuks ehitiseks Kuusalu alevikus Surnuaia kinnistu läheduses asuv ehitis.

Otsustati rentida uus 9-kohaline sõiduauto.

Algatati Kuusalu valla arengukava koostamine.

Kuulati vallavanem Urmas Kirtsi vastuseid arupärimistele.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 29.10.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee