Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 04.11.2010

4. novembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 9.30, oli päevakorras 17 punkti.

Detailplaneering võeti vastu Viinistu küla Nurmiku kinnistul.

Kirjalik nõusolek väljastati Kolgaküla küla Uuetoa kinnistule abihoone ehitamiseks, Sõitme küla Pihlaka kinnistule puurkaevu rajamiseks ja Hara küla Väike-Lohja kinnistule heitveepuhasti rajamiseks.

Kinnitati detailplaneeringu algatamise, projekteerimistingimuste väljastamise ning arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste väljastamise taotluste vormid.

Raha eraldati Kuusalu Pasunakoori 140. juubelikingituseks ja Vihasoo Segakoori 25. juubelikingituseks.

Kinnitati Kolga Lasteaia hoolekogu 2010/2011 õppeaastaks.

Reservfondist eraldati raha Kolga Keskkooli eelarvesse ja OÜ-le Kuusalu Soojus eriauditi tellimiseks.

Vaadati läbi rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski>registripidaja
Kuupäev: 09.11.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee