Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 16. istung toimub kolmapäeval, 24. novembril 2010 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevik Mõisa tee 17

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu Vallavolikogu 15.03.2006 määruse nr 16 „Sotsiaaltoetuste andmise kord Kuusalu vallas“ muutmine
2. Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord
3. Kuusalu Keskkooli arengukava 2011 -2013 kinnitamine
4. Kuusalu Vallavolikogu 28.04.2010 määruse nr 9 „Üldharidus- ja huvikooli hoolekogu liikmete valimise kord“ muutmine
5. Arengukomisjoni põhimääruse kinnitamine
6. Külaelukomisjoni põhimääruse kinnitamine
7. Andineeme küla AÜ Tülivere ühismaa 2 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
8. Pärispea küla Oru kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
9. Viinistu küla Kiviõue kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
10. Kuusalu Vallavolikogu poolt kinnitatud arengudokumentide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
11. Kuusalu Vallavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
12. Kuusalu Vallavolikogu poolt kinnitatud arengudokumentide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
13. Sõitme külas Jaagu katastriüksusele maa sihtotstarbe määramine
14. Haavakannu külas Põllu-Keskuta katastriüksusele maa sihtotstarbe määramine
15. Valkla külas Päiksenurme maaüksusele maa sihtotstarbe määramine
16. Kodasoo küla Kivimäe niit kinnistule üksikelamu ja abihoonete teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine
17. Kuusalu valla 2010. aasta II lisaeelarve I lugemine
18. Kuusalu valla põhimäärus – II lugemine
19. Kuusalu Vallavolikogu 29.01.2004 määruse nr 1 „Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord Kuusalu vallas“ kehtetuks tunnistamine
20. Arengukomisjoni, eelarve-ja majanduskomisjoni esimeeste aruanne komisjoni tööst
21. Vastus arupärimisele
22. Info


Andres Paomees
Volikogu esimees

Istungi eelnõud

Lisamaterjalid

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 18.11.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee