Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 24.11.2010

Toimus Kuusalu Vallavolikogu 15.03.2006 määruse nr 16 „Sotsiaaltoetuste andmise kord Kuusalu vallas“ muutmine I lugemine.

Kehtestati sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord.

Kinnitati Kuusalu Keskkooli 2011-2013 arengukava.

Muudeti Kuusalu Vallavolikogu 28.04.2010 määrust nr 9 „Üldharidus- ja huvikooli hoolekogu liikmete valimise kord“.

Kinnitati arengukomisjoni ja külaelukomisjoni põhimäärused.

Kehtestati detailplaneeringud:
Andineeme küla AÜ Tülivere ühismaa 2 kinnistul;
Pärispea küla Oru kinnistul;
Viinistu küla Kiviõue kinnistul.

Võeti vastu määrused "Kuusalu Vallavolikogu poolt kinnitatud arengudokumentide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega", "Kuusalu Vallavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega".

Võeti vastu otsus "Kuusalu Vallavolikogu poolt kinnitatud arengudokumentide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega".

Määrati maa sihtotstarve:
Sõitme külas Jaagu katastriüksusele;
Haavakannu külas Põllu-Keskuta katastriüksusele;
Valkla külas Päiksenurme maaüksusele.

Määrati Kodasoo küla Kivimäe niit kinnistule üksikelamu ja abihoonete teenindamiseks vajalik katastriüksuse sihtotstarve.

Toimus Kuusalu valla põhimääruse muutmise – II lugemine.

Tunnistati kehtetuks "Ühisveevärgi ja- kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord Kuusalu vallas".

Kuulati arengukomisjoni ja eelarve-ja majanduskomisjoni esimeeste aruannet komisjoni tööst.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 25.11.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee