Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 25.11.2010

25. novembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 10.45, oli päevakorras 45 punkti.

Detailplaneering algatati Uuri küla Pajulahe kinnistul.

Projekteerimistingimused väljastati Kuusalu aleviku Ed.Ahrensi tn 2 korterelamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks, Kuusalu aleviku Kuusalu tee 13 kinnistul asuva hoone välisterassile piirde ehitusprojekti koostamiseks ning Turbuneeme küla Joosti kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Kasispea küla Vana-Tuhamäe kinnistule puurkaevu rajamiseks ja kasutusluba Leesi küla Sulevi kinnistule ehitatud üksikelamule.

Kuusalu külas määrati liikluspindadele nimed ning muudeti lähiaadressid.

Kaheksa korraldust väljastati tervisetoetuse, kuus ühekordse sotsiaaltoetuse, kaks puuetega inimeste toetuse ja üks korraldus lasteaia osalustasu toetuse määramiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõu ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski>registripidaja
Kuupäev: 02.12.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee