Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 02.12.2010

2. detsembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 10.30, oli päevakorras 22 punkti.

Detailplaneering algatati Tapurla küla Liivapealse kinnistul.

Projekteerimistingimused väljastati Saunja küla Veski ja Kodasoo küla Keripõllu kinnistutele üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Haavakannu küla Põllu-Keskuta kinnistule hobusetalli ehitamiseks ja Tapurla küla Toomelahe kinnistule üksikelamu ehitamiseks.

Kaks korraldust anti kinnistu jagamiseks ja üks korraldus maa ostueesõigusega erastamiseks.

Kaks korraldust väljastati hooldusele paigutamiseks, üks kriisitoetuse ja üks sõidukompensatsiooni määramiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõu ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski>registripidaja
Kuupäev: 07.12.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee