Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste vastuvõtt 2011. aastal

Kohalik tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda võtab vastu LEADER strateegia meetmete 2011. a toetuste projektitaotlusi.
Meetme 1.1 „Kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus“,
meetme 1.2 “Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse”,
meetme 1.3 „Erinevate elanikegruppide kaasamise toetus“,
meetme 1.4 „Piirkonna maine kujundamise toetus“,
meetme 2.1 „Ettevõtluse arendamise toetus“,
meetme 2.2 „Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise toetus“ ja
meetme 2.3 “Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine, et tõsta piirkonna konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses ” projektitaotlusi võetakse vastu kuni

11. veebruarini 2011 (kella 17-ni) MTÜ Arenduskoja kontoris, aadressil Roheline 19, Tapa linn.

Arenduskoja igas liikmesomavalitsuses (Ambla, Kadrina, Kuusalu, Tapa ja Vihula vald ning Loksa linn) on määratud LEADER projektitaotluste koostamise konsulteerimiseks kohalik nõustaja. Taotlejatele on nõustamine kohustuslik.

Arenduskoda korraldab eelpool nimetatud toetustealased infopäevad:

11. jaanuaril kl 16 Tapal arenduskoja ruumides,

12. jaanuaril kl 16 Palmse külastuskeskuses ja

14. jaanuaril kl 16 Kolgaküla rahvamajas.

Toetuste ja nõustamise kohta saab infot, taotlusvorme ning juhendmaterjali MTÜ Arenduskoja veebilehelt www.arenduskoda.ee.

Heiki Vuntus,
arenduskoja tegevjuht

Autor: Heiki Vuntus
Kuupäev: 08.12.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee