Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 09.12.2010

9. detsembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 9.30, oli päevakorras 20 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Kupu küla Valdmani kinnistule sauna ehitusprojekti koostamiseks ja Salmistu küla Pedassaare 70 kinnistu aiamaja üksikelamuks ümberehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Valkla küla Kingu kinnistu üksikelamu rekonstrueerimiseks ja Viinistu küla Ranna kinnistu endise eeltöötlus- ja kalaliimitsehhi merekeskuseks ümberehitamiseks.

Kasutusluba väljastati Mustametsa küla Jõemänniku kinnistule ehitatud elektrivarustusele.

Luba anti MTÜle Kiiu Arendus Kiiu mõisa jõulupeo korraldamiseks.

Kuusalu Vallavalitsuse tänukiri anti Ene Järvikule, kes on olnud 35 aastat Kuusalu meeskoori dirigent.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski>registripidaja
Kuupäev: 14.12.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee