Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 17. istung toimub kolmapäeval, 22. detsembril 2010 kell 18.00 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevik Mõisa tee 17

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu Vallavolikogu 15.03.2006 määruse nr 16 „Sotsiaaltoetuste andmise kord Kuusalu vallas“ muutmine
2. Kuusalu valla hallatavate haridusasutuste arengukavade koostamise ja kinnitamise kord
3. Kuusalu valla haridusasutuste põhimääruste kehtestamise kord
4. Kuusalu valla tunnustuse avaldamise kord
5. Kuusalu valla aumärgi omistamine
6. Põhja küla Kadakanõmme kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
7. Salmistu küla Rannasalu kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine
8. Salmistu küla Kuru kinnistu lõunapoolse katastriüksuse detailplaneeringule keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine
9. Maamaksumäära kehtestamine 2011. aastaks
10. OÜ Kuusalu Soojuse kinnitamine vee-ettevõtjaks ja tegevuspiirkonna kehtestamine
11. Kuusalu valla põhimäärus – III lugemine
12. Kuusalu valla 2010. aasta II lisaeelarve
13. Kuusalu valla 2011. aasta eelarve – I lugemine
14. Komisjoni esimeeste aruanne komisjoni tööst
15. Arupärimisele vastamine
16. Info
16.1 Kuusalu valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise riigihanke pakkumismenetluse algatamine
16.2 Planeeringute menetlused

Andres Paomees
Volikogu esimees

Istungi eelnõud

Lisamaterjalid

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 16.12.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee