Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 22.12.2010

Kuusalu Vallavolikogu 15.03.2006 määruse nr 16 „Sotsiaaltoetuste andmise kord Kuusalu vallas“ muutmine saadeti III lugemisele.

Kehtestati Kuusalu valla hallatavate haridusasutuste arengukavade koostamise ja kinnitamise kord.

Kehtestati Kuusalu valla haridusasutuste põhimääruste kehtestamise kord.

Kehtestati Kuusalu valla tunnustuse avaldamise kord.

Omistati Kuusalu valla aumärk Matti Krönströmile aastatepikkuse töö ja pühendumise eest Kuusalu valla spordielu edendamisel.

Kehtestati detailplaneeringud:
Põhja küla Kadakanõmme kinnistul;
Salmistu küla Rannasalu kinnistul ja selle lähialal.

Otsustati jätta algatamata Salmistu küla Kuru kinnistu lõunapoolse katastriüksuse detailplaneeringule keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Kehtestati maamaksumäär 2011. aastaks.

Kinnitati OÜ Kuusalu Soojus vee-ettevõtjaks ja kehtestati vee-ettevõtja tegevuspiirkonnad.

Katkestati Kuusalu valla põhimääruse III lugemine.

Kinnitati Kuusalu valla 2010. aasta II lisaeelarve tulud summas 875 214 krooni ja kulud summas 875 214 krooni.

Toimus Kuusalu valla 2011. aasta eelarve I lugemine.

Korrakaitsekomisjoni esimees Raivo Samelselg, vabaajakomisjoni esimees Urmas Paomees ja hariduskomisjoni esimees Sulev Valdmaa esitasid kirjalikult aruanded komisjoni tööst.

Volikogu esimees informeeris volikogu istungite otseülekannete võimalusest.

Kuulati abivallavanem Tõnu Ammusaare infot Kuusalu valla üldplaneeringu koostamise ja üldplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise riigihanke pakkumismenetluse algatamisest.

Vallaarhitekt Kadi Raudla andis ülevaate planeeringute menetlustest.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 28.12.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee