Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 23.12.2010

23. detsembril vallavalitsuse istungil, mis algas kell 8.15 ja lõppes 11.15, oli päevakorras 55punkti.

Algatati detailplaneering Salmistu küla Nurga kinnistul, Vihasoo küla uus-Kadapikol, Tapurla küla Mäe V kinnistul, Kiiu alevikus Härmapõllu ja Vanaoja kinnistutel ja võeti vastu Turbuneeme külas lahe kinnistu detaiplaneering. Väljastati projekteerimistingimused Kiiu alevikus Mõisa tee 17 kinnistul, Kolga-Aabla külas Tantsuplatsi kinnistul, Kasispea külas Allika I kinnistul ja Kaberla külas . Ehitusload väljastati Kõnnu, Kalme ja Murksi külades alajaamade ehitamiseks, Pala ja Suru külas hoonete lammutamiseks. Väljastati kirjalikud nõusolekud kalme küla mari-Tooma kinnistule ja Kuusalu küla Võnsi kinnistule puurkaevude rajamiseks. jagati Uuri külas Pulga-jakobi kinnistu, määrati lähiaadresse, hüvitati ühisveevärgiga liitumise tasu Salmistu külas. Määrati ühekordseid sotsiaaltoetusi , tervisetoetusi, toidutoetusi, kriisitoetus, vältimatu abi toetusi. lasteaia osalustasu toetusi ja toidutoetusi. Paigutati hooldusele paar vanurit. Hüvitati transpordikulusid OÜle Loksa Ravikeskus.Eraldati raha MTÜle Pohiranna Leesi rahvamaja taasavamiseks.

Autor: Leelo Konton
Kuupäev: 29.12.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee