Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 13.01.2011

13. jaanuari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 10.00, oli päevakorras 15 punkti.

Ehitusluba väljastati Kiiu-Aabla küla Suuraia kinnistu abihoone rekonstrueerimiseks ning kirjalik nõusolek Põhja küla Kadakanõmme kinnistule abihoone ja väliköögi ehitamiseks.

Üks korraldus väljastati hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse määramiseks, üks lapsehoiuteenuse toetuse, üks vältimatu abi toetuse määramiseks ning üks korraldus lapsehoiuteenuse toetuse pikendamiseks.

Kehtestati Vihasoo Lasteaed-Algooli, Kuusalu Keskkooli ja Kolga Keskkooli põhimäärused.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski>registripidaja
Kuupäev: 19.01.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee