Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 26.01.2011

Kehtestati eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuste määramisel.

Otsustati anda üürile Kuusalu Vallavalitsusele kuuluv korter aadressil Tori 11-1, Kiiu alevikus.

Kehtestati detailplaneering Viinistu küla Nurmiku kinnistul.

Otsustati lõpetada Kuusalu Vallavalitsuse hallatava asutuse Kuusalu Rahvamaja tegevus.

Anti luba Kuusalu vallavanemal sõlmida valla arengukava koostamiseks 2011-2030 töövõtuleping Cumulus Consulting OÜ-ga.

Toimus Kuusalu valla 2011. aasta eelarve II lugemine.

Kuulati volikogu esimees Andres Paomehe infot rahvakohtunikukandidaatide esitamisest.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 26.01.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee