Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 27.01.2011

27. jaanuari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 10.10, oli päevakorras 14 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Valkla küla Tamme kinnistule elektrivarustuse, üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.

Ehiotusluba väljastati Põhja küla Kadakanõmme kinnistule paadikuuri ehitamiseks ja kasutusluba Leesi külas Leesi Rahvamaja kinnistul asuvale rekonstrueeritud rahvamajale.

Üks korraldus anti kinnistu jagamiseks, üks ostueesõigusega erastamiseks ja üks korraldus õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

Raha eraldati MTÜle Pärispea Seltsimaja Pärispea Seltsimaja taasavamiseks ja Karateklubile IVL osalemiseks Eesti koondise laagris.

Vaadati läbi volikogu eelnõu ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski>registripidaja
Kuupäev: 31.01.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee