Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Enesepettus ja looduskaitse

Lahemaa looduskeskuses esinevad Kristjan Piirimäe ja Juhan Javoish

Neljapäeval, 10. veebruaril algusega kell 18.00 on Lahemaa rahvuspargi looduskeskusesse külla kutsutud Kristjan Piirimäe ja Juhan Javoish. Toimub järjekordne üritus sarjast Lahemaa rahvuspargi looduskeskuse loodus- ja kultuuripärandi õppeõhtud.

Loodusõhtul on keskseks teemaks enesepettus ja looduskaitse. Enesepettust on harjutud nägema käpardlusena, kuid evolutsiooniteooria loogika kohaselt võib see olla tegelikult ka anne, võime sotsiaalses ja muidu keskkonnas edukas olla. Näiteks, teame ju hästi, et ettevõtluses andekamad inimesed peavad ühiskonna toimimise aluseks liberaalset majanduskeskkonda, saamatumad või laisemad aga usuvad tõsimeeli ühiskonna solidaarsusse, hüvede ümberjagamisse. Enamik neist eitab täiesti siiralt, nagu oleks niisuguse mõtlemise eesmärgiks omakasu. Kas ka roheline maailmavaade võiks olla isekale omakasule orienteeritud enesepettus?

Juttu tuleb inimkäitumise ja -psühholoogia evolutsioonilisest kujunemisest ja selle ebakõlast tänapäeva ühiskonna ees seisvate väljakutsetega. Maailma ülerahvastatus ja inimkonna tohutu võime loodust mõjutada on enneolematud probleemid, mille lahendamiseks inimese psüühika ei saagi olla kohastunud. Juhan Javoish ja Kristjan Piirimäe selgitavad probleemi olemust ja püüavad näiliselt lootusetust olukorrast väljapääsu leida.

Kristjan Piirimäe, PhD, rakendab uusi avastusi inimkäitumise ja psüühika kohta bioloogilise mitmekesisuse kaitseks ning põllumajanduse, metsanduse ja loodusturismi säästvaks edendamiseks. Ta töötab välja põhimõtteid arvutipõhiste otsusetegemise toetussüsteemide disainiks keskkonnakorralduses. Ta on modelleerinud Läänemere saastumise tulevikustsenaariumeid. www.hot.ee/kevadband/kartul.htm

Juhan Javoish, PhD, on putukaökoloog Tartu Ülikoolis ning ajakirja "Eesti Loodus" zooloogiatoimetaja. Huvialaks on evolutsiooniline psühholoogia ja bioeetika. Leiab muuhulgas, et teadus on üks religiooni vorme. Vaata kirjutisi aadressil www.hot.ee/kevadband/jimi.htm

Kord kuus toimuvate Lahemaa loodusõhtute korraldamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus, loengud on kõigile kuulajatele tasuta ning oodatud on kõik huvilised. Loengu pikkuseks koos kohvipausiga on 2 tundi. Loodusõhtute toimumiskohaks on Lahemaa looduskeskuse suur auditoorium, mis asub Palmse mõisa härrastemaja kõrval endise tõllakuuri hoones.

Lisainfo: Kerli Kõue, keskkonnahariduse spetsialist
e-post: kerli.koue@keskkonnaamet.ee
tel. 53047344

Autor: Kerli Kõue
Kuupäev: 02.02.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee