Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Millises Kuusalu vallas tahame elada tulevikus?

Kuusalu vald on alustanud uue arengukava koostamist, mille eesmärgiks on kujundada paikkonna tulevikuvisioon.

Kutsume Sind osalema Kuusalu valla visioonipäeval „Teeme ise tuleviku“.

Sinu isiklikele kogemustele ja tähelepanekutele tuginevad ideed võivad käima lükata muudatused, mida sisimas soovivad paljud valla elanikud.
Tule jaga oma tulevikusoove.

Visioonipäeva toimetame kahel korral, et sul oleks võimalus valida endale sobiv päev. Esimesena korraldame visioonipäeva Kolgaküla rahvamajas 19. veebruaril kell 10.00 – 17.00.
Teine visioonipäev toimub Kuusalu rahvamajas 22. veebruaril kell
10.00 – 17.00

Sinu kohalolek ja ettepanekud on väga olulised!

Palun anna kindlasti oma osalusest teada elektronposti aadressil vallavalitsus@kuusalu.ee või telefonil 6066 370 hiljemalt 14. veebruariks.

Kuusalu Vallavalitsus

Autor: Kuusalu Vallavalitsus
Kuupäev: 09.02.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee