Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 11.02.2011

Kohtuti Ida- Harju Politseijaoskonna esindaja Veiko Randlainega.

Katkestati eelnõu "Viinistu küla veetorustike ja veevarustusüsteemide tasuta kasutusse andmine" lugemine.

Moodustati Riigikogu valimiste korraldamiseks ja hääletustulemuste kindlakstegemiseks Kuusalu vallas 4 jaoskonnakomisjoni, kinnitati nende esimehed, liikmed ja asendusliikmed.

Toimus Kuusalu valla põhimääruse muutmise I lugemine.

Kehtestati detailplaneeringud:
Viinistu küla Saviaugu kinnistul;
Turbuneeme küla Lahe kinnistul.

Suurendati OÜ Kuusalu Soojus osakapitali.

Toimus eelnõu "OÜ Kuusalu Soojus osakapitali suurendamine alates aastast 2016" I lugemine.

Katkestati eelnõu "Munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises osalemine" lugemine.

Valiti Kuusalu Vallavolikogu poolt esitatavad Harju Maakohtu rahvakohtunikukandidaadid järgmiselt: Pilleriin Rembel, Svetlana Pajupuu, Maire Kivistu, Elle Halliksaar, Liina Piiskoppel.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 15.02.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee