Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 20. istung toimub kolmapäeval, 23. märtsil 2011 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17


PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kuusalu Vallavolikogu 29.09.2005 määruse nr 23 „Kuusalu valla põhimääruse kehtestamine“ muutmine – II lugemine
2. Kuusalu valla 2011. aasta eelarve kinnitamine – III lugemine
3. Turbuneeme küla Aksli-Tõnise kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
4. Loksa Vallavolikogu ja Kuusalu Vallavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine
5. Kuusalu Vallavolikogu 16.12.2009 otsuse nr 92 „Volikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine
6. Kuusalu Vallavolikogu 15.03.2006 määruse nr 16 „Sotsiaaltoetuste andmise kord Kuusalu vallas“ muutmine
7. Kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine 2011. aastaks
8. Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine Kuusalu vallas
9. Kuusalu Vallavolikogu 28.11.2007 otsuse nr 78 „Kuusalu Lasteaia Jussike arengukava kinnitamine“ täiendamine
10. Kuusalu Vallavolikogu 21.06.2006 määruse nr 27 „Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine
11. Kuusalu Vallavolikogu 06.10.2010 määruse nr 18 „Õppe-, õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamine ja maksmise kord Kuusalu Kunstide Koolis“ muutmine
12. Kuusalu valla tunnustuste avaldamiseks rahaliste vahendite piirmäärade kehtestamine
13. Tõnuvälja maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
14. OÜ Kuusalu Soojuse osakapitali suurendamine alates aastast 2016
15. Info

Andres Paomees
Volikogu esimees

Istungi eelnõud


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 18.03.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee