Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Müra uurimistööde põhjal valmis teatrilavastus „Müra“

8. aprillil kl 19.00 esietendub Tallinnas Hopneri maja saalis (endine Matkamaja) Miksteatri uuslavastus „Müra“.

Lavastuse aluseks on 2010. aastal müra uurimistööde konkursile laekunud konkursitööd. Konkursile laekus tol korral 11 tööd, kus käsitleti müra tõttu kuulmistaseme languse dünaamikat koolis, müra kooliruumides, kaubandustegevusest tekkivat müra, liiklusmüra tänavatel ja lennujaamade lähistel, mis omakorda andsid inspiratsiooni Miksteatri lavastuse valmimisele.

Enamik meist ei teadvusta endale, et vali „muusika-tapeet“ jälitab meid bussis, restoranis, poes, autos, looduseski, rääkimata kodust. Mürataust ei lase meid enam lahti ning meie – harjume ära. Kas me peame seda taluma?

Arvamus, et vaegkuulmine – kõnest arusaamise langus, pidev kohin peas või kõrvades – puudutab esmajoones eakaid inimesi, on ekslik. Just noored on tugevasti ohustatud, moodustades kõige olulisema riskigrupi. Meedikute andmetel on praegu suurema või väiksema kuulmispuudega inimesi juba 10-15 protsenti Eesti elanikkonnast. Noorte seas on see arv veelgi suurem. Mõtlemapanev?

Inimese intelligentsuse üle saab otsustada selle põhjal, kui palju ta tekitab enda ümber tarbetut müra. Miks me seda endale teeme? Miks me laseme seda endale teha? Aeg on midagi muuta…

Lavastaja Kaido Rannik ütles, et kõigil lavastuses osalejail oli midagi südamel, mida ta tahtis edasi anda. Lavastuse aluseks polnud valmis näidend. Toetuda saime ainult oma kogemustele ja olemasolevatele materjalidele, millest dramaturgi abil valmisnäidend formuleerus. Ja nii see läbi prooviprotsessi lavastuseks kujuneski. Milliseks? Seda peab ise nägema ja kuulma!“

Etendused toimuvad Tallinnas Hopneri majas (endine Matkamaja, Raekoja plats 18, IV korrus) 8., 9., 14., 15. aprillil kell 19.00 ja 15. aprillil kell 13.00.

MTÜ Ökokratt loodi 11 aastat tagasi Eestimaa elanike, eelkõige noorte loodusteadlikkuse tõstmiseks ja säästva eluviisi propageerimiseks.

Lisainfo:
Jane Adler
MTÜ Ökokratt
GSM +372 51 48 591
jane@okokratt.ee
www.okokratt.ee
www.keskkonnatelk.ee

Autor: Jane Adler
Kuupäev: 23.03.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee