Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kuusalu Vallavolikogu istungilt 23.03.2011

Muudeti Kuusalu valla põhimäärust.

Kinnitati Kuusalu valla 2011. aasta eelarve tulud summas 5566661,39 eurot ja kulud summas 5507594,71 eurot ning finantseerimistehingud summas 59066,68 eurot.

Kehtestati Turbuneeme küla Aksli-Tõnise kinnistu detailplaneering.

Tunnistati kehtetuks Loksa Vallavolikogu 27.04.2000 otsus nr 26 ja Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2002 otsus nr 9.

Arvati hariduskomisjoni koosseisust välja Henn Pärn ja Meeri Meltsa ning kinnitati hariduskomisjoni liikmeks Anu Karjatse

Sotsiaalkomisjoni esimees K.Martinson võttis tagasi eelnõu "Kuusalu Vallavolikogu 15.03.2006 määruse nr 16 "Sotsiaaltoetuste andmise kord Kuusalu vallas" muutmine.

Kinnitati kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärad 2011. aastaks.

Kinnitati Kolga Lasteaia ja Kuusalu Lasteaia Jussike ning Vihasoo Lasteaia-Algkooli teeninduspiirkonnaks Kuusalu vald.

Täiendati Kuusalu Lasteaia Jussike arengukava aastateks 2011/2012 - 2012/2013.

Toimus Kuusalu Vallavolikogu 21.06.2006 määruse nr 27 "Lastevanemate poolt kaetavate kulude maksmise korra kehtestamine Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine I lugemine.

Toimus Kuusalu Vallavolikogu 06.10.2010 määruse nr 18 "Õppe-, õppevahendite ja renditasu suuruse kehtestamine ja maksmise kord Kuusalu Kunstide Koolis" muutmine I lugemine.

Kehtestati Kuusalu valla tunnustuse avaldamiseks rahaliste vahendite piirmäärad.

Taotleti munitsipaalomandisse Kuusalu vallas Saunja külas asuv maaüksus Tõnuvälja.

Lubati vallavalitsusel suurendada alates aastast 2016 OÜ Kuusalu Soojus osakapitali 320 000 euro võrra kümne aasta jooksul.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 23.03.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee