Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Sotsiaaltranspordivõimalused paranevad

Aprilli keskpaigast on Kuusalu valla elanikel võimalus senisest paremini pääseda liikuma. Lääne-Viru Omavalitsuste Liit on koostöös Kuusalu valla ja veel 10 omavalitsusega välja töötanud uue lahenduse sotsiaaltranspordi korraldamiseks. Omavalitsuste koostöö tagab senisega võrreldes paindlikumad võimalused transpordi korraldamiseks, olgu siis vaja sõita tööle, õppeasutusse, arstile, poodi või päevakeskusesse. See kõik saab võimalikuks, kuna klientide teenindamiseks avatakse ühtne kõnekeskus, kes leiab transpordi soovijale võimalikult soodsa transpordivõimaluse. Selleks on Kuusalu vald, nagu ka teised omavalitsused kehtestanud ühtsed reeglid. Märtsi lõpus selgub hanketulemuste taustal teenuse maksumus ning seejärel täpsustab omavalitsus transpordisoodustuste mahu ja määrad.

Sotsiaaltransporti toetab osaliselt ka Euroopa Liidu Sotsiaalfond, kelle abil saavad tööl käivad puuetega inimesed reisida 2012. aasta mai lõpuni tasuta. Samuti võimaldatakse samal perioodil tasuta vedu hooldusvajadusega isikutele nt transpordiks päevahoiuteenusele eesmärgiga võimaldada hoolduskoormusega pereliikmel käia tööl. Tegemist ei ole ainult invatranspordiga, vaid reisida on võimalik ka nendel inimestel, kellele muud olemasolevad transpordilahendused (liinibuss, takso, oma auto) ei sobi või muid võimalusi ei olegi.

Huvilistel palume esitada vallavalitsusele avaldus teenuse kasutamiseks. Avalduse esitamine annab võimaluse teenust vajadusel kasutada. Ülevaade teenuse tarbijate hulgast võimaldab vallavalitsusel töötada välja vallapoolsed soodustused erinevatele kliendirühmadele. Avalduse vormi saab valla kodulehelt või vallavalitsusest. Täpsem informatsioon telefonil 6066 381 või pilleriin.rembel@kuusalu.ee .

AVALDUS

Autor: Pilleriin Rembel
Kuupäev: 24.03.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee