Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Lairiba interneti loomise toetus

EAS alustab 29. märtsist internetiühenduste arendamise meetmesse taotluste vastuvõtmist. Taotluste vastuvõtt lõppeb 30. mail. Tähtajaks laekunud taotlustest koostatakse pingerivi, mille alusel rahastatakse taotlusi kokku kuni 12 782 330 euro ulatuses.

Meetme eesmärgiks on internetiühenduse kättesaadavuse parandamine piirkondades, kus sobiva taristu puudumise tõttu ei ole kiire internetiteenus täna lõppkasutajatele kättesaadav. Sobiva taristu ehk baasvõrgustiku väljaehitamise tulemusena on neis piirkondades edaspidi võimalik varustada kodud, ettevõtted ning ametiasutused, mis asuvad kuni 1,5 km kaugusel rajatavast baasvõrgust, andmesideühendusega kiirusega 100 Mbit/sek või enam.

Toetust saavad taotleda kõik mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on meetmest toetatavate tegevuste elluviimine. Vooru eelarve on 12 782 330 eurot ning taotletava toetuse suurus projekti kohta võib olla kuni 639 116 eurot. Toetus võib katta kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest. Taotlused tuleb esitada EASi.

NB! Erinevaid toetusvõimalusi tutvustan 6. aprillil mittetulundus- ja avalikule sektorile http://toetus.projektid.ee/6apr.
Samalaadne koolitus ärisektorile on 26. mail http://toetus.projektid.ee/26mai.

Anname koolitusel ka individuaalset nõu, välkkonsultatsioone ja saame kommenteerida ka Teie projektide ideid.


Tanel Käbin
Projektikonsultant/kliendihaldur
Projektiekspert OÜ
| www.projektid.ee | 626 3236 | 56 212 919 |

Autor: Tanel Käbin
Kuupäev: 29.03.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee