Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

HARJUMAAD ISELOOMUSTAVATE KOHTADE, OBJEKTIDE JA SÜMBOLITE IDEEKONKURSS

1. Taustast
Harjumaa Omavalitsuste Liit (edaspidi HOL) asutati 1. aprillil 1992 kui Harju maakonna omavalitsusüksuste koostöö- ja esindusorganisatsioon. HOL on peamiselt vajalik selleks, et toimiks omavalitsuste vaheline koostöö-ökonoomika ja koostegevuse areng. Meie tegevusse on kaasatud kõik Harju maakonna omavalitsusüksused ning neil on olemas oma sümbolid, kuid maakonna kui terviku jaoks puudub ühtne omavalitsusi ühendav sümboolika.
Mis oleks see, mis tooks silme ette Harjumaa kui ühtse terviku. On see ese, objekt, ajalooväärtus, lööv lause või inimene?
2. Ideekonkursi eesmärk
Leida Harjumaad kui tervikut iseloomustav nähtus, sümbol, objekt, kujund ja/või sellele vastavat lauset, slogan. Võidukavandeid kasutatakse HOL-i poolt kingitava graafilise lehe kujundamisel ning teistel maakonda tutvustavatel trükistel ja meenetel.
3. Tellija Harjumaa Omavalitsuste Liit
4. Tingimused
Konkursile oodatakse kavandeid, mis ei ole eelnevalt avaldatud;
Kavandeid võib esitada üksikisik või loominguline kollektiiv;
Kavandid esitatakse A3 suuruses;
Kasutada võib erinevaid tehnikaid
5. Tähtaeg
Kavandite esitamise tähtaeg on 30. aprill 2011;
Kavandid palume saata aadressil Harjumaa Omavalitsuste Liit, Sirge 2, 10618 Tallinn.
Kontaktisik Ruth Jürisalu, tel 5087808, ruth@hol.ee
Kavanditele palume lisada märgusõna ning märgusõnaga kinnine ümbrik, milles on autori nimi ja kontaktandmed.
6. Tulemus
Esitatud kavandite hulgast valib komisjon välja tööd, mis märgitakse ära preemiaga à 100 eurot;
Esitatud kavandeid hinnatakse 2 alagrupis – õpilased ja koolinoored ning täiskasvanud;
Esitatud kavandeid hinnatakse 2 Kategoorias
A. Kavand, kunstiline väljund, mis iseloomustaks Harjumaad kui tervikut;
B. Slogan, sõnaline kujund koos Illustreeriva kavandiga;
Komisjonil on õigus jätta väljaandmata eelpoolnimetatud preemiaid vastava tasemega töö puudumisel. Komisjonil on õigus anda välja mitu preemiat ühes alagrupis ühele kategooriale ning eripreemiaid vastavalt komisjoni poolt otsustatavale summale.
Tellijal on õigus kasutada kõiki konkursile laekunud kavandeid.
Tulemused kuulutatakse välja ajalehes Harju Elu.

Autor: Harjumaa Omavalitsuste Liit
Kuupäev: 12.04.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee