Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 28.04.2011

28. aprilli vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 10.30, oli päevakorras 40 punkti.

Detailplaneering algatati Kuusalu küla Tarva põik 3 kinnistul. Vastu võeti Turbuneeme küla Kivikalda kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimused väljastati Viinistu küla Ranna kinnistu muuseumihoone laiendamisprojekti koostamiseks, Salmistu küla Käbiheina kinnistule üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti ning Valkla küla Hooldekodu saun-pesumaja päevakeskuseks ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Kolgaküla küla Miilimetsa kinnistu üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning Aru küla Aaviku kinnistule sauna ja kirjaliku nõusoleku väljastamine varjualuse ehitamiseks.

Kinnitati Kuusalu Lasteaia Jussike põhimäärus ja Kolga Keskkooli arengukava aastateks 2011-2013.

Viis korraldust väljastati ühekordse sotsiaaltoetuse ja viis korraldust puuetega inimeste toetuse määramiseks.

Kinnitati Kuusalu Vallavalitsuse määrus nr 14 28.04.2011 "Jäätmeveo teenustasu suuruse määramine".

Pärispea külavanemaks kinnitati Annika Kuzmina.

Kuusalu Vallavalitsuse tänukiri anti Malle Paljakule 30 aastase pühendunud pedagoogilise töö eest Kuusalu Keskkoolis.

Vaadati läbi rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski>registripidaja
Kuupäev: 03.05.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee