Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 05.05.2011

5. mai vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 9.15, oli päevakorras 21 punkti.

Detailplaneering algatati Kuusalu aleviku Vahtra tn 3 kinnistul.

Vastu võeti Tapurla küla Luite kinnistu detailplaneering.

Arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused määrati Valkla küla Rannaniidu tee 17, Tapurla küla Alakopli, Tammistu küla Mardi-IV ja Sõitme küla Rannakaare tee 29 kinnistutele üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Üks korraldus väljastati sotsiaaltoetuse ning üks lasteaia toidutoetuse ja osalustasu toetuse määramiseks.

Raha eraldati Kuusalu Spordikeskusele Tõnu Lindveti mälestusürituse korraldamiseks.

Luba anti Kuusalu Avatud Noortekeskusele noorte töö- ja puhkelaagri korraldamiseks.

Vaadati läbi rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski>registripidaja
Kuupäev: 10.05.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee