Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

KIIU LASTEAIA ARHITEKTUURNE IDEEKONKURSS

Kuusalu Vallavalitsus (edaspidi hankija registrikood 75033496) korraldab arhitektuurse ideekonkursi Kiiu lasteaia projekti koostaja leidmiseks.

Arhitektuurse ideekonkursi eesmärgiks on leida Kuusalu valla, Kiiu aleviku, Aia tn 2 kinnistule (35201:003:0465) parim, kaasaegsetele nõuetele ning arusaamadele vastava lasteaia ning seda ümbritseva ala lahendus.

Osalemiskutse saamiseks vajalikud dokumendid esitada Kuusalu Vallavalitsusele aadressil Mõisa tee 17, 74604, Kiiu alevik hiljemalt 11.07.2011 kell 15:00.

1. Osalemiskutse saamiseks esitada järgnevad dokumendid ja materjalid:

1.1 osaleja andmed:

1.1.1 juriidilise isiku ärinimi;

1.1.2 juriidilise isiku volitatud esindaja nimi ja kontaktandmed;

1.2 MTR registriandmete väljatrükk;

1.3 maksu- ja Tolliameti tõendi riiklike maksude nõuetekohase tasumise kohta (tõend ei tohi olla väljastatud enne 11.06.2011);

1.4 osaleja elu- või asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõend maksuvõlgade puudumise kohta (tõend ei tohi olla väljastatud enne 11.06.2011);

1.5 portfoolio köidetuna A4 formaadis, mis peab sisaldama fotosid realiseeritud töödest vähemalt 3 erineva objekti kohta, millest üks on lasteaed;

1.6 nimekiri tehtud töödest kuni 10 objekti kohta;

1.7 osaleja kinnitus, et kohustub konkursi võitmise korral teostama edaspidise projekteerimise, vastavalt esitatud eskiisile ja pakkumises kavandatud eelarvet ületamata;

1.8 osaleja kirjalik kinnitus ning vastavad dokumendid, et projekteerimistööd eest vastutav arhitekt omab kõrgemat arhitektuurialast haridust, omab arhitekti kutsekvalifikatsiooni, on töötanud vähemalt 3 aastat arhitektina ning on projekteerinud vähemalt 1 lasteaia, mis alates 2005.a on ka valmis ehitatud;

1.9 projekti eriosade koostajate nimekiri ning nende haridust tõendavad dokumendid, MTR registreering, vähemalt 3 aastase töökogemuse kinnitus, teostatud 3 olulise töö referentsid;

1.10 eriosade projekteerijate kirjalikud kinnitused, et on valmis projekteerima koostöös Osalejaga Kiiu lasteaia eriosad.

Ideekavandi hindamise kriteeriumid:

arhitektuurse lahenduse sobivus keskkonda, lahenduse innovaatilisus ja võime olemasolevat keskkonda väärtustada;

lahenduse funktsionaalsus;

teostamise ja ekspluatatsiooni ökonoomsus;

edasise projekteerimise maksumus.

Projekteerimise hankeleping sõlmitakse ideekonkursi võitjaga või kui võitjaid on rohkem kui üks siis võitjaga kelle pakkumus on madalaim.

ARHITEKTUURSE IDEEKONKURSSI TINGIMUSED on kättesaadavad Kuusalu valla koduleheküljel järgmisel aadressil: http://www.kuusalu.ee/index/index_html/?specdoc=204619

Autor: Tõnu Ammussaar
Kuupäev: 21.06.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee