Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kuusalu Vallavolikogu istungilt 29.06.2011

Kehtestati "Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes".

Kehtestati detailpalneeringud:
Kiiu aleviku Mõisa tee 5 kinnistul;
Suurpea küla Koplinõmme kinnistul;
Tapurla küla Luite kinnistul;
Turbuneeme küla Kivikalda kinnistul.

Anti tasuta kasutusse mitteeluruum Kuusalu Tervisekeskuses MTÜ-le Kuusalu Hoolekoda.

Toimus Kuusalu valla 2011. aasta I lisaeelarve I lugemine.

Kinnitati Kuusalu valla 2010. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne.

Määrati Kodasoo külas Keripõllu katastriüksusele uus sihtotstarve.

Taotleti munitsipaalomandisse rajatava Kiiu – Käli jalgtee maaüksus.

Kehtestati Kuusalu valla avaliku korra eeskiri.

Kinnitati revisjonikomisjoni 2011. aasta tööplaan.

Saadeti II lugemisele eelnõu "Reservfondist raha eraldamine MTÜ-le Kolga-Aabla Külaselts".

Otsustati astuda MTÜ Keskkonnateenused liikmeks.

Tunnistati kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 22.02.2006 otsus nr 8 „Maapõue kasutusele võtmine“.

Kuulati vallavanem Urmas Kirtsi infot arengukava mentelemise kohta.

Sulev Valdmaa informeeris Kuusalu Alexela tankla tee olukorrast.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 30.06.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee