Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 17.08.2011

17. augusti vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 10.15, oli päevakorras 20 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Valkla Hooldekodu hoone rekonstrueerimisprojekti koostamiseks, Vihasoo küla Pauna kinnistule suvila ning Virve küla Rigo kinnistu majandushoone lammutamise ja suvila ehitusprojekti koostamiseks.

Üks korraldus anti kinnistu jagamiseks.

Ehitusload väljastati Valkla küla Valkla farmi kinnistule lauda ja sõnnikuhoidla ehitamiseks ning Kolga-Aabla küla Tantsuplatsi kinnistule laululava ehitamiseks.

Raha eraldati Kolga Külakeskuse eelarvesse MTÜ-le Õnne Maja laenu haldamise kulude katteks.

Kõnnu külale anti luba suvelõpupeo korraldamiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõu ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 24.08.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee