Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 25. istung toimub kolmapäeval, 31. augustil 2011 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17


PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kinnistu Rahvamaja alajaam otsustuskorras tasuta võõrandamine
2. Isikliku kasutusõiguse seadmine
3. Tammistu külas Mardi IV katastriüksusele uue sihtotstarbe määramine
4. Tapa valla üldplaneeringu kooskõlastamine
5. Kuusalu Vallavolikogu 27.01.2005 määrusega nr 6 kinnitatud "Kuusalu valla eelarvest finantseeritava ühekordse toetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord" muutmine
6. Kuusalu Vallavolikogu 29.09.2005 määruse nr 23 „Kuusalu valla põhimääruse kehtestamine“ muutmine – I lugemine
7. Info

Andres Paomees
Volikogu esimees

Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 24.08.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee