Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 23.08.2011

23. augusti vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 9.40, oli päevakorras 34 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Leesi küla Kalda kinnisule abihoone, Andineeme küla Loo SÜ 22 suvila ja Pärispea küla Mihkli kinnistule üksikelamu ning abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Sõitme küla Rannaküla tee 46 kinnistule üksikelamu ja Uuri küla Kahalaste kinnistule üksikelamu korterelamuks ümberehitamiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Valkla küla Mutionu 14 ja Kolga-Aabla küla Jaanimere kinnistule puukuuride ehitamiseks.

Kaks korraldust anti katastriüksustele uute lähiaadresside määramiseks.

Reservfondist eraldati raha Kuusalu Keskkooli eelarvesse. Raha eraldati valla aukodaniku matusteks ja Karateklubile IVL karatelaagris osalejatele.

Kolm korraldust väljastati sõidukompensatsiooni määramiseks ja üks korraldus lapsehoiuteenuse toetuse määramiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 30.08.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee