Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 08.09.2011

8. septembri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 27 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Valkla küla Valkla mõisa kinnistul asuva kanalisatsioonirajatise katuse ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Pudisoo küla Kodu-Kalamäe kinnistu abihoone rekonstrueerimiseks ja Mustametsa küla Mustametsa 2 kinnistule puurkaevu ehitamiseks.

Üks korraldus anti Laane A-60 maa tagastamiseks, üks Salmistu küla Rannasalu kinnistu jagamiseks ning üks Kasispea küla Vahuste ja Vahustemere katastriüksuste piiride ja pindalade muutmiseks.

Kuusalu jäätmejaamas kehtestati ehitusjäätmete vastuvõtuhinnad alates 12.09.2011.

Raha eraldati MTÜle Loo Mõis projekti "Merepääste õppus Kolga lahel".

Luba väljastati Põhja-Eesti Päästekeskusele õlireostuse alase õppuse "Pärispea nafta" korraldamiseks Pärispea külas ja supelrannas 22.09.2011.

Anti määrus nr 18 "Sõidukite kasutamise kord Kuusalu vallas". Määrus rakendada tagasiulatuvalt 01. septembrist 2011.

Vallasekretär tutvustas vallavalitsuse ametnike ja allasutuste juhtide kavandatavat meeskonnatöö koolitusreisu 23.-25 septembril Palangasse.

Vallavanem tutvustas vallavalitsuse liikmetele komisjoni poolt väljavalitud kolme Kiiu lasteaia eskiislahendust.

Vaadati läbi volikogu eelnõu.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 14.09.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee