Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 26. istung toimub kolmapäeval, 28. septembril 2011 kell 8.15 Kuusalu vallamajas, Kiiu alevikus Mõisa tee 17


PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Audiitori määramine
2. Allika küla Kivipõllu detailplaneeringu algatamine ning lähteülesande kinnitamine ja detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine
3. Kuusalu Vallavolikogu 24.11.2010 määruse nr 22 „Kuusalu Keskkooli 2011-2013 arengukava kinnitamine“ muutmine
4. Kuusalu Vallavolikogu 30.05.2007 määruse nr 7 „Kuusalu valla arengukava aastateks 2007-2025“ täitmine ja läbivaatamine
5. Kuusalu Vallavolikogu 29.09.2005 määruse nr 23 „Kuusalu valla põhimääruse kehtestamine“ muutmine – II lugemine
6. Kuusalu Vallavolikogu 01.06.2011 otsuse nr 39 „Soodla tee 8 kinnistu võõrandamine“ muutmine
7. Rajatava Kiiu-Käli jalgtee maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine
8. Info

Andres Paomees
Volikogu esimees


Eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 22.09.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee