Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 28.09.2011

Määrati Kuusalu Vallavalitsuse ja Kuusalu Soojus OÜ 2011. – 2013. aasta majandusaasta aruannet auditeerima Rimess OÜ.

Algatati Allika küla Kivipõllu detailplaneering ning kinnitati lähteülesanne ja miteealgatati detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Katkestati Kuusalu Keskkooli 2011-2013 arengukava kinnitamise muutmine.

Kinnitati Kuusalu valla arengukava 2007-2025 täitmine seisuga september 2011. Loeti läbivaadatuks Kuusalu valla eelarve strateegia 2011-2015 ja arengukava 2007-2025.

Katkestati Kuusalu valla põhimääruse kehtestamise muutmise II lugemine.

Otsustati võõrandada suulise enampakkumise korras Kuusalu vallale kuuluv Kuusalu alevikus asuv Soodla tee 8 kinnistu alghinnaga 22 000 (kakskümmend kaks tuhat) eurot.

Taotleti munitsipaalomandisse Kuusalu vallas Kiiu alevikus Kiiu – Käli jalgtee rajamiseks Kiiu – Käli jalgtee pindalaga 0.1 ha. Määrati taotletava Kiiu – Käli jalgtee maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa 100%.

Vallavanem Urmas Kirtsi tuletas volikogu liikmetele meelde, et 07.10.2011 on valla 73. sünnipäev ja kõik on oodatud Kolgaküla Rahvamajja kell 19.00.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 29.09.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee