Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 06.10.2011

6. oktoobri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 33 punkti.

Projekteerimistingimused väljastati Hara küla Mere-Kaaru kinnistule, Valkla küla Männiranna kinnistule üksikelamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks ning Nõmmeveski küla Elektrijaama kinnistule silla rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Valkla küla Männiranna kinnistu üksikelamu ja abihoone lammutamiseks. Kirjalik nõusolek väljastati Kolga aleviku Sillaotsa kinnistule puurkaevu ehitamiseks.

Muuksi küla Lõokese, Kõnnu küla Vana-Pikapõllu ja Rehatse küla Papikaasiku maaüksustel kooskõlastati puurkaevu asukohad.

Korraldused väljastati Kahala küla Laane kinnistu ja Valkla küla Soo kinnistu jagamiseks.

Kinnitati Kuusalu alevikus asuva kinnistu Soodla tee 8 võõrandamise suulise enampakkumise kord.

Load anti rattaorienteerumise võistluse Sügis-MTBO ja MTÜle Aktiivikeskus orienteerumisvõistluse korraldamiseks.

Kinnitati Kolga Lasteaia hoolekogu koosseis 2011/2012 õppeaastaks.

Raha eraldati Kuusalu Spordikeskusele Aleksander Abergi mälestusturniiri korraldamiseks.

Sõitme külavanemaks kinnitati Ants Palgi.

Avaliku kasutamise leping sõlmiti Juminda Poolsaare Korrakaitse MTÜ-ga.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 12.10.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee