Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Valmistume lumetõrjeks

Viimased lumerohked talved on olnud väga rasked lumetõrjujatele.
Raske lumi vajutab teele puid ja põõsaid, mis segavad lumetõrjetööde läbiviimist ja lõhuvad masinate peeglid, laternad jms.
Seoses sellega, palume talveperioodil ( 1.novembrist kuni 30. aprillini ) avalike teede ja tänavate äärsete kinnistute omanikel teede äärde paigutatud ja lumetõrjetöid takistavad objektid ( suvised elektrikarjused, haljastust kaitsvad kivid, talveks tänava äärde seisma jäetud autod jms.) teisaldada teekatte välimisest servast vähemalt 3,0 m kaugusele. Suvisel ajal peab teekatte ja takistuse vahe olema vähemalt 2 m, et teeääri oleks võimalik niita. Teeäärsed lumetõrjet ning külgnähtavust segavad puud ja põõsad tuleb kinnistuomanikel lume tulekuks maha või tagasi lõigata. Tänavate äärsed ülekasvanud hekid tuleb tagasi lõigata.
Lisainfot saab valla majandusteenistuse juhataja Kalev Kulpsonilt telefonil 6066376 või e-posti aadressil kalev.kulpson@kuusalu.ee

Autor: Kalev Kulpson
Kuupäev: 17.10.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee