Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 13.10.2011

13. oktoobri vallavalitsuse istungil oli päevakorras 22 punkti.

Detailplaneering algatati ja lähteülesanne kinnitati Kaberla küla Tõnni kinnistul ning Viinistu küla Anu kinnistul.

Projekteerimistingimused väljastati Valkla küla Valkla hooldekodu kinnistu piirkonnas asuva veetrassi rekonstrueerimis- ja ehitusprojekti, Koitjärve külas Koitjärve metskonna 10 kinnistul asuva Kõnnu Suursoo vaatetorni ning Paukjärve ja Jussi loodusradade rekonstrueerimiprojekti ning Hara küla Merela kinnistule üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Vihasoo küla puurkaev-pumpla ja reoveepuhasti rekonstrueerimiseks. Kirjalik nõusolek väljastati Tõreska küla Jõeääre kinnistu talumaja tehnosüsteemide muutmiseks ja Hirvli küla Männimetsa kinnistule abihoone ehitamiseks.

Kasutusluba väljastati Muuksi küla Vana-Aadumiku kinnistul ehitatud üksikelamule.

Korraldus anti Turbuneeme külas Kivikalda kinnistu sihtotstarbe muutmiseks vastavalt kehtestatud detailplaneeringule.

Raha eraldati EELK Kuusalu Laurentsiuse koguduse toetuseks.

Kuusalu Vallavalitsuse tänukirjad anti Virve Taltsile, Marge Laisaarele ja Reet Soosaarele kauaaegse kohusetundliku töö eest Kolga koolis.

Vaadati läbi volikogu eelnõud.

Autor: Zoja Kostritski registripidaja
Kuupäev: 18.10.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee