Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kuusalu Vallavalitsus teatab

Kuusalu Vallavalitsus teatab, et on 22.09.2011 korraldusega nr 661 võtnud peremehetu ehitisena arvele Kuusalu vallas Sõitme külas Metsaserva tee piirkonnas asuva elektrirajatise. Rajatis koosneb 466 meetrisest 0.4kV elektri maakaabelliinist ja 10/0.4kV „Sipelga” alajaamast. Alajaam asub reformimata riigimaal, elektri maakaabelliin asub osaliselt reformimata riigimaal, osaliselt Kolga metskonna maatükil nr 31 (katastritunnus 35201:002:0288) ja osaliselt erakinnistutel (Metsaserva tee 3, Metsaserva tee 4, Metsaserva tee 5, Metsaserva tee 6, Metsaserva tee 7, Metsaserva tee 8, Metsaserva tee 10, Metsaserva tee 11, Metsaserva tee 12, Metsaserva tee 13, Metsaserva tee 14, Metsaserva tee 15). Elektrirajatis on ehitatud 1988. aastal. Elektrirajatise ehitaja ja omanik on teadmata.
Kõigil, kellel on vastuväiteid eespool nimetatud ehitise peremehetuks tunnistamise vastu, esitada need kirjalikult 30. novembriks 2011 Kuusalu Vallavalitsusele aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74 604 Harjumaa, vallavalitsus@kuusalu.ee.

Autor: 
Kuupäev: 18.10.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee