Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Harjumaa Aasta Tegijad 2011

Palun aita meil leida ja tunnustada vahvaid tegusaid inimesi ja organisatsioone, kes sel aastal on oma tegudega eriliselt esiletõstmist väärt. Kas see on Sinu hea tuttav, oled temast lugenud lehe veergudelt või tead kellegi teise kaudu, et just 2011. aastal on see inimene või organisatsioon eriliselt millegagi silma paistnud - anna meile kindlasti teada!

Ootame kandidaate alljärgnevates kategooriates:

Aasta Ettevõtja 2011 - kõrgeima tunnustuse saab ettevõtja, kes on sellel ja eelmisel aastal vaatamata rasketele oludele kõige enam kaasa aidanud oma piirkonna arendamisele. Hindamisel võetakse aluseks, kuidas on ettevõtja suutnud säilitada töökohad ja/või leida võimalusi ka veidi laieneda ja/või ka eksportida, osalemine kohalikes investeeringuprojektides, keskkonna ja energiasäästlikkus ning koostöö kogukonnaga.

Aasta Kodanikeühendus 2011 - sellise tunnustuse saab seltsing või MTÜ, kes on sellel ja eelmisel aastal silmapaistnud kohaliku ja/või maakondliku elu edendamisega, kogukonnale tugevaks toeks olnud. Tunnustatakse ühendust, kes on ellu kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid üritusi ja muid kogukonda/kogukondi elavdavaid ja abistavaid projekte, on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega ning on hea mainega kohalike elanike seas.

Aasta Toetaja 2011 - selle nimetusega tunnustatakse inimest, ettevõtet, ühendust või omavalitsust, kes on läbi selle ja eelmise aasta silma paistnud erilise toetustegevusega kodanikuühiskonnale (kas MTÜdele või teistele kohalikele abivajajatele). Toetustena peetakse silmas nii rahalisi kui mitterahalisi annetusi (asjade või ka ulatusliku vabatahtliku töö näol).

Aasta Tegu 2011 - see tiitel omistatakse ettevõtmisele, mis on sellel ja eelmisel aastal Harjumaal positiivselt silma paistnud, omab pikaajalist mõju ja parandab kas kohalike või kogu maakonna inimeste elukvaliteeti. Tunnustuse vääriliseks hinnatakse tegu, mis võib olla nii sündmus, projekt, uuenduslik mõtteviis, toimiva uudse koostöö näide kui ka midagi muud, mis on heaks eeskujuks ka teistele maakondadele.

Aasta Sädeinimene 2011 - selle tiitliga tunnustatakse inimest, kes oma tegevusega on kaasa aidanud maa- ja külaelu positiivsele arengule. Arvestatakse isiku tuntust, autoriteetsust, koostöövaimu ja aktiivsust oma kodukohas viimaste aastate jooksul. Oluline on ka avatus ja tuntus maakondlikul tasandil.

Kandidaadid koos kontaktide ja põhjendustega saad 15. novembriks 2011 meile saata:
- elektroonselt kodulehel www.heak.ee
- e-kirjaga aadressile mariliis@heak.ee
- posti teel märksõnaga "Aasta Tegijad 2011", Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Sirge tn 2, Tallinn 10618


Lisainfo: Mari-Liis Dolenko, mariliis@heak.ee, tel 656 6522

Võitjad kuulutatakse välja Harju maavanema ja HOLi esimehe aastalõpuvastuvõtul 30. detsembril.

Autor: SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
Kuupäev: 20.10.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee