Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Eesti Kultuurkapital kuulutab välja kultuuripreemia „Kultuuripärl“ kandidaatide esitamise maakondades.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 21. november 2011.

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades.

Preemia kandidaadiks võib esitada vastavas maakonnas tegutsevaid füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid oma maakonna kultuuri- ja spordielu edendamisel.

Kandidaate võivad esitada kõik isikud ja organisatsioonid.

Vabas vormis taotlus tuleb esitada vastava maakonna ekspertgrupile, milles peavad olema:

lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal,
kehtivad stipendiumid (nende olemasolul),
kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, isikukood, aadress, telefon, e-postiaadress).
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 21. november 2011.

Kirjalikud ettepanekud palume saata vastava maakonna ekspertgrupi aadressile või e-mailile.
Lisainfot jagab vastava maakondliku ekspertgrupi kontaktisik. Kontaktandmed leiate siit

Autor: Eesti Kultuurkapital
Kuupäev: 26.10.2011

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee